Regulamin łowiska

Regulamin Łowiska „Stawki”

I.Postanowienia ogólne:

 1. Wejście na teren łowiska możliwe jest po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem
 2. Po wejściu na teren łowiska należy zgłosić się bezpośrednio do gospodarza łowiska lub obsługi łowiska
 3. Łowiskiem zarządza gospodarz, u którego należy nabyć karty upoważniające do wędkowania
 4. Opłata za wędkowanie upoważnia do połowu ryb wyłącznie metodami konwencjonalnymi, tzn. na wędki, w ilości wędzisk ograniczonej do 2 sztuk- wyłącznie z brzegu
 5. Dozwolone są następujące metody łowienia:
  – spławikowa
  – gruntowa
 6. Zabrania się stosowania kotwiczek
 7. Podczas łowienia własnym sprzętem, należy okazać go do wglądu gospodarzowi w celu weryfikacji
 8. Gospodarz ma prawo zakwestionować niewłaściwy sprzęt wędkarski
 9. Na terenie łowiska istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu wędkarskiego oraz zakupu zanęt i przynęt
 10. Podczas wędkowania:
  – ryby z wody wyjmujemy tylko za pomocą podbieraka
  – wszystkie złowione ryby, które zamierzamy zakupić, przetrzymujemy wyłącznie w siatce umieszczonej w łowisku, a następnie zgłaszamy ich ilość obsłudze w celu zważenia
  – opłata za złowioną rybę pobierana jest według cennika
  – ryby, których nie zamierzamy kupić, a udało nam się bez problemu odhaczyć i nie są okaleczone – wypuszczamy do wody (nie dotyczy pstrąga)
  – pstrągi tuż po złowieniu należy uśmiercić w ilości, którą chcemy zakupić. Nadmiar pstrągów nie wrzucać do łowiska, tylko dostarczyć gospodarzowi
  – w przypadku, gdy nie możemy bezpiecznie odhaczyć ryby, nie wolno samodzielnie wyrywać haczyka. Ten problem należy zgłosić gospodarzowi
  – złowione ryby wypuszczamy tylko jeśli nie ucierpiały w trakcie holu. Zabrania się wypuszczać do wody ryby, które nie mają szans na przeżycie. Przypadek uszkodzenia ryby zgłaszamy gospodarzowi łowiska
  – okazy powyżej 5 kg (w przypadku karpia i amura) należy niezwłocznie po złowieniu wypuścić do łowiska, powiadamiając przy tym gospodarza łowiska
 11. Na terenie łowiska, wędkarzowi mogą towarzyszyć osoby dorosłe i dzieci
 12. Odpowiedzialność za dzieci i młodzież do lat 18, przebywających na terenie łowiska-ponoszą dorośli opiekunowie
 13. Wszelkie uwagi, sugestie, pytania należy kierować bezpośrednio do gospodarza łowiska
 14. Po zakończeniu połowu, należy zwrócić wypożyczony sprzęt oraz  uregulować opłatę

II. Zabrania się:

 1. Łowienia w miejscu karmienia ryb
 2. Wstępu na teren łowiska osobom w stanie nietrzeźwym
 3. Wnoszenia na teren łowiska alkoholi wysokoprocentowych
 4. Wnoszenia z zewnątrz ryb służących za przynętę
 5. Karmienia ryb chlebem, ziemniakami oraz stosowania ich jako przynęt
 6. Zanieczyszczania stawu i zaśmiecania terenu łowiska
 7. Hałasowania, kąpieli w stawie oraz puszczania psów luzem
 8. Palenia ognisk poza miejscem do tego przeznaczonym
 9. Załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC
 10. Patroszenia ryb przed zważeniem
 11. Patroszenia ryb poza miejscem do tego wyznaczonym
 12. Brania ryb pod skrzela i robienia z rybami zdjęć na stojąco
 13. Niszczenia zieleni i łamania drzewek
 14. Stosowania kotwiczek
 15. Wyrzucania niedopałków papierosów na ziemię
 16. Używania sprzętu grającego
 17. Wynoszenia złowionych ryb bez uiszczenia opłaty. Wiąże się to z niezwłocznym powiadomieniem organów ścigania. Próba kradzieży wyklucza możliwość ponownego odwiedzenia naszego łowiska. Osoby, które dopuszczają się kradzieży, kłusownictwa oraz niszczenia wyposażenia łowiska – podlegać będą konsekwencjom karnym, wynikającym z przepisów prawa karnego

III. Postanowienia końcowe:

 1. W uzasadnionych przypadkach podejrzenia kradzieży ryb, gospodarz zastrzega sobie prawo do wezwania odpowiednich służb
 2. Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy materialne pozostawione na terenie łowiska, a także zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu łowiska
 3. Zastrzegamy sobie możliwość organizowania zamkniętych imprez wędkarskich po uprzedniej informacji na stronie internetowej i na terenie łowiska. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy
 4. Wstęp na łowisko jest równoznaczne z akceptacją obowiązującego regulaminu oraz cennika
 5. Osoby naruszające niniejszy regulamin, zobowiązane będą do natychmiastowego opuszczenia łowiska i mogą być pozbawione prawa ponownego wstępu

Życzymy udanych połowów